Line Xplorer bakgrunn

Line Xplorer er utviklet av NordiConsult AS med hjelp av Algoritme AS og Geir Refseth. NordiConsult er i dag et ledende inspeksjonsselskap og er spesialisert seg på inspeksjon av høy- og lavspentlinjer. Siden 2005 har selskapet inspisert over 1, 2 million mastepunkt. Gjennom 18 år har selskapet bygd en unik database (NordiConsult Xpress) og har en fullt utviklet IT infrastruktur verktøy, for innhenting, evaluering og eksport av data.

Energisektoren er under press for å fremme mer miljømessig og bærekraftige vedlikeholdsløsninger. Utviklingen av strømkrisen i Norge og i Europa, forsterker behovet for modernisering og digitalisering, samt å bygge ut nettet.

I 18 år har jeg hatt som målsetning og drøm at vi skal kunne predikere hvilke mastpunkt som er de svakeste på linjen. og samtidige fortelle kunden hvor lang levetid linjen har.
Line Xplorer er utviklet for nettopp å kunne leverer akkurat dette.

Line Xplorer forteller hvilke mastepunkt som er svakest på linjen, og den predikerer råte og restlevetid på mastepunktene. Det er bærekraftig, og det er miljøvennlig!

Kristian Mjølnerød, CEO